Ako rozvíjať grafomotoriku dieťaťa podľa princípov M. Montessori?

15. 12. 2022, 14:21

Základné informácie o vývoji grafomotoriky

Deťom je potrebné dopriať pomôcky, ktorými sa budú samostatne rozvíjať. Okolo 5. roka pri zdravom vývine dochádza k správnemu písaniu tvarov, citlivosti tvarov a koordinácii oka a ruky. Obdobie sebavyjadrenia a prudkého rozvoja myslenia a reči nastáva v 3. roku života. Vo vývoji dieťaťa vždy písanie predchádza čítaniu.

Začiatky grafomotoriky

Na to, aby dieťa mohlo mať rozvinutú grafomotoriku, je potrebné, aby malo rozvinuté celé telo. Základom je celkový pohyb a jeho rozvoj. Dieťa rozvíjajú v tejto oblasti akékoľvek športové aktivity, kuchynské aktivity (prelievanie, presýpanie...), vyšívanie a šitie, hmatová citlivosť. Využívajú sa rôzne valčeky, do ktorých sa zmestia len tri prsty (nacvičujeme úchop pera/ceruzky). Motorika, zmysly a myslenie musia byť vopred pripravené, tak dieťa vie narábať s písacím nástrojom.

Disciplíny, ktoré sa podieľajú pri písaní

Veľmi dôležité sú očné pohyby, pričom ide o plynulosť a zrelosť týchto pohybov. Podstatná je aj zraková diferenciácia, teda či vieme odlíšiť napr. E od F. Pridružuje sa sem aj orientácia v priestore, ktorá pomáha zistiť, kde majú byť písmená umiestnené.

Písanie

Okrem tradičných pomôcok na písanie môže dieťa „písať“ aj pečiatkami. Zaujímavé je písanie farebným lepidlom, ktoré po zaschnutí vystúpi a môžeme po ňom prechádzať prstom a vieme si jednotlivé písmená lepšie zapamätať. Pri písaní do múky/piesku alebo krupice si dieťa vie lepšie precvičiť práve ťažké tvary písmen.

Montessori materiál na písanie

Hlásková hra – N, S, V, T, C, K: N – nožnice, S – stolička, V – valček, T – tanier, C – cedidlo, K – kniha. Hráme sa s týmito predmetmi a zároveň vyslovujeme ich názov, pričom si deti uvedomia, že každý predmet sa začína na inú hlásku. Môžeme sem zaradiť aj hru s kovovými vkladačkami, ktoré deti učia objavovať jednotlivé tvary.

Vianočná grafomotorika

Využijeme lepidlo, pinzetu a farbičky. Nakreslíme si stromček, ktorý vyfarbíme a potom pinzetou ukladáme hviezdičky. Predtým musíme stromček potrieť lepidlom, aby hviezdičky držali.

  Barbora Gazdíková

Zdroj:  Ako rozvíjať grafomotoriku podľa princípov M. Montessori? (webinár  so psychoterapeutkou a montessori terapeutkou Mgr. Máriou Kozelkovou, PhD., pre pedagogické vydavateľstvo INFRA Slovakia)                                                                                                                      

Komentáre

Diskusia je prázdna.

Tento e-shop využíva cookies a bez ich použitia nie je schopný fungovať. Nesúhlasím s požívaním cookies na tomto e-shope (zobrazí sa prázdna stránka).

Súhlasím
Upraviť nastavenie
Nesúhlasím