Ako rozvíjať deti s viacnásobným zdravotným znevýhodnením?

10. 11. 2022, 11:04

Do tejto kategórie zaraďujeme deti, ktoré majú sluchové, mentálne, zrakové, telesné, viacnásobné postihnutie, NKS*, autizmus, vývinové poruchy učenia, ADD/ADHD, poruchy správania, ale aj nadané deti a deti zo znevýhodneného prostredia. Okrem spomínaných porúch sem patria aj choré a zdravotne oslabené deti. Prinášame vám tipy, ktoré môžete využívať pri práci s viacnásobne zdravotne znevýhodnenými deťmi.  Na začiatok je veľmi dôležité objaviť výnimočnosť dieťaťa a na základe toho s ním ďalej pracovať a stavať na tejto výnimočnosti.

Tipy na precvičovanie zrakového vnímania

Zrakové vnímanie u detí môžeme trénovať hrou „ideme do obchodu“, pri ktorej dieťa v letáku nájde veci, ktoré ideme kúpiť. Následne ich vystrihneme, nalepíme na papier a ideme s dieťaťom nakupovať. Môže vybrať veci z košíka na pult a neskôr ich uložiť do tašky. Týmto sa učí socializácii, keďže musí komunikovať aj s inými ľuďmi. Pravidelným a dôsledným vykonávaním činnosti učíme dieťa, aby sa vedelo orientovať v priestore, trénujeme motoriku rúk.

Práca so sluchovým vnímaním

Tréning môžeme vykonať tak, že robíme zvuk nejakým domácim predmetom, ten najskôr dieťaťu ukážeme a schováme sa, neskôr ho využijeme v ďalšej činnosti. Môžu to byť aj obyčajné veci z kuchyne, a to príbor, lúskanie, škrabkanie, klopanie, búchanie. Jednou z možností je aj muzikoterapia, pri ktorej využívame drevené kocky, plastové vrchnáčiky, orechy alebo si dieťa môže vytvoriť vlastný zvuk.

Tréning kognitívnych funkcií

Dieťa  môže pripraviť stôl na stolovanie a tu zisťuje postupnosť prípravy. Okrem iného ho môžeme zapojiť aj do prípravy jednoduchých jedál – palacinky, muffiny atď.

Komunikácia s dieťaťom

Najdôležitejšia je komunikácia, je potrebné, aby sme ju trénovali na pravidelnej báze. Deťom hovoríme krátke vety bez zdrobnenín. Využívame aj vizualizáciu s kartičkami, ale aj čítame knihy. Neskôr môžeme prerozprávať príbeh pomocou obrázkov s nápoveďami.

Pravidelnosť a opakovanie

Na záver je potrebné pripomenúť, že pri týchto aktivitách je potrebná pravidelnosť a často aj viacnásobné opakovanie, pri ktorom si deti tieto činnosti lepšie osvoja.

Barbora Gazdíková

Zdroj: Ako rozvíjať deti s viacnásobným zdravotným znevýhodnením (webinár so špeciálnymi pedagogičkami Mgr. Alžbetou Dráfi a Mgr. Jaroslavou Gápelovou pre pedagogické vydavateľstvo INFRA Slovakia)


narušená komunikačná schopnosť

Komentáre

Diskusia je prázdna.

Tento e-shop využíva cookies a bez ich použitia nie je schopný fungovať. Nesúhlasím s požívaním cookies na tomto e-shope (zobrazí sa prázdna stránka).

Súhlasím
Upraviť nastavenie
Nesúhlasím