Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti INFRA Slovakia, s. r. o.

I. Základné údaje o spoločnosti:

INFRA Slovakia, s. r. o.

IČO 44752423, DIČ 2022812572, IČ DPH SK2022812572

zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, v odd. Sro, vložka 58117/B

Adresa sídla:
J. Hollého 875
908 73 Veľké Leváre

tel.: +421 917 184 896
e-mail: infraslovakia@infraslovakia.sk

Bankové spojenie: SK02 7500 0000 0040 0763 0767

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi kupujúcimi (tiež objednávajúcimi) produktov a služieb predávaných spoločnosťou INFRA Slovakia, s. r. o.

Adresa výdajného miesta a adresa na vrátenie zásielok:

INFRA Slovakia, s.r.o., Chemická 1, 831 04 Bratislava

II. Objednanie tovaru, uzatvorenie kúpnej zmluvy a dodacie podmienky

 • Každá vykonaná objednávka zo strany kupujúceho je záväzná. Poslaním objednávky sa uzatvára zmluva medzi objednávateľom a spoločnosťou INFRA Slovakia, s. r. o.
 • Záväznú objednávku ihneď spracujeme a objednaný tovar pošleme do 14 dní od prijatia objednávky.
 • Objednaný tovar je kupujúcemu zo strany INFRA Slovakia, s. r. o., dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo iných zmluvných dopravcov.

III. Platobné podmienky,  expedičné náklady

Právnická osoba:

 • Ak je kupujúcim škola, iné školské zariadenie alebo právnická osoba, je objednaný tovar posielaný spolu s faktúrou (daňovým dokladom) na adresu uvedenú v objednávke.

Fyzická osoba:

 • Súkromným osobám je objednaný tovar posielaný výhradne na dobierku alebo po prijatí platby prevodom. Prijatím platby vopred sa rozumie pripísanie celkovej sumy objednávky na účet INFRA Slovakia, s. r. o.
 • Celkovú sumu objednaného tovaru je možné uhradiť bezhotovostne na základe vystavenej faktúry (prevodom  na účet) alebo priamo cez platobnú bránu pri objednávaní, alebo na dobierku pri prevzatí objednaného tovaru.
 • Splatnosť faktúry je 10 dní.
 • Pri platbe za objednaný tovar je zo strany kupujúceho nevyhnutné uviesť variabilný symbol, ktorý je uvedený na faktúre.
 • K cene objednaného tovaru je pripočítaná cena za expedičné náklady podľa aktuálneho cenníka.

IV. Poštovné a balné

Konkrétné ceny a prehľad dopravcov nájdete TU.

V. Osobný odber

Zákazník má možnosť si objednaný tovar vyzdvihnúť osobne.

Osobný odber je treba dohodnuť vopred telefonicky (tel. 0917 184 896)

Adresa výdajného miesta:

INFRA Slovakia, s.r.o., Chemická 1, 834 01 Bratislava

Kontaktná osoba: Zuzana Honz, tel. 0917 184 896

Vhodné spojenia MHD: 

električka, linka 4, zastávka Magnetová

Pravidlá osobného odberu:

a) Škola a školské zariadenie si môže tovar vyzdvihnúť pri predložení faktúry, ktorú dostane e-mailom po objednaní tovaru a voľbe: OSOBNÝ ODBER.  Úhradu faktúry vykoná v dobe splatnosti faktúry.

b) Súkromná osoba si môže zásielku vyzdvihnúť po úhrade tovaru platbou vopred. Po objednaní tovaru a voľbe dopravy OSOBNÝ ODBER bude zákazníkovi poslaná e-mailom faktúra na platbu vopred. Po jej uhradení na účet spoločnosti INFRA Slovakia, s. r. o., (SK02 7500 0000 0040 0763 0767/CEKOSKBX) dostane zákazník e-mailom správu, že má objednaný tovar pripravený na osobný odber. Kým zákazník nedostane e-mailom potvrdzujúcu správu, že tovar je pripravený na osobný odber, nie je možné ho vyzdvihnúť.

VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 • Do 14 dní odo dňa doručenia tovaru kupujúcemu, má kupujúci právo od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu. Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho musí byť vykonané písomne  e-mailom alebo listom na adresu spoločnosti INFRA Slovakia, s. r. o.
 • V prípade, že kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpi, pošle (kuriérom, poštou doporučene) alebo osobne doručí, najneskôr do 14 dní od odstúpenia nepoškodený tovar späť na adresu výdajného miesta: spoločnosti INFRA Slovakia, s. r. o.:  Chemická 1, 831 04 Bratislava.
 • Ak sa rozhodne kupujúci tovar vrátiť, musí byť nepoškodený a bez akýchkoľvek známok opotrebovania.

VII. Reklamačný poriadok

Záručná doba na tovar zakúpený na www.infraslovakia.sk je 24 mesiacov. Začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby tovaru. Nevzťahuje sa nachyby spôsobené:

 • opotrebením tovaru,
 • používaním tovaru v podmienkach nezodpovedajúcich jeho povahe,
 • nesprávnym zaobchádzaním s tovarom,
 • mechanickým poškodením tovaru, ktoré nastalo po jeho prevzatí kupujúcim,
 • prírodnými živlami,
 • prípadne iné zjavné chyby a nekompletnosť odovzdaného tovaru, ktoré nebolo oznámené predávajúcemu pri prevzatí tovaru a na mechanické poškodenie, ktoré nebolo možné zistiť pri prevzatí a ktoré nebolo oznámené do 48 hodín od prevzatia tovaru.

Záručný servis zabezpečuje vydavateľstvo INFRA Slovakia, s. r. o. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu objednavky@infraslovakia.sk alebo telefonicky v pracovné dni na 0917 184 896 v čase od 8.00 do 16.00. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás, prosím, kontaktujte. Reklamovaný tovar pošlite na adresu výdajného miesta vydavateľstva: INFRA Slovakia, s. r. o., Grösslingova 60, 811 09 Bratislava ako doporučený balík. Tovar neposielajte dobierkou. Do balíka vložte kópiu daňového dokladu (faktúra), stručne opíšte dôvod vašej reklamácie a nezabudnite na kontaktné údaje, aby sme sa vám mohli ozvať.

Po prijatí reklamovaného tovaru vás budeme kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s vami na vyriešení reklamácie. V prípade uznania reklamácie vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom termíne, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie vás budeme informovať bezprostredne po ukončení reklamačného konania.

VIII. Ostatné podmienky

 • Všetky publikácie, vrátane aktualizácií publikácii KAFOMET a KAUČING podliehajú autorskoprávnej ochrane a nie je možné ich akýmkoľvek spôsobom rozširovať, kopírovať a poskytovať tretím osobám.
 • Podmienky pri dodaní ostatného tovaru sa riadi platnými právnymi predpismi.
 • Kupujúci udeľuje spoločnosti INFRA Slovakia, s. r. o., súhlas, aby spracovala jeho údaje na účely marketingového prieskumu a zasielania ponúk výrobkov a služieb. Súhlas udeľuje na neurčitý čas a môže ho kedykoľvek písomne odvolať. INFRA Slovakia, s. r. o. zaručuje, že takto získané informácie nebudú poskytnuté tretím osobám.

OBCHODNÉ PODMIENKY NA REALIZÁCIU VZDELÁVACÍCH AKCIÍ.

IX. Bezpečnosť a použitie osobných údajov, ochrana súkromia
Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate v prihláške alebo v objednávke, sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom. Pri objednávaní tovaru a služieb používame osobné údaje len za účelom vykonania platnej objednávky, k nevyhnutnej komunikácii alebo na informovanie o tovaroch a službách z ponuky vydavateľstva INFRA Slovakia, s. r. o. Spracovanie osobných údajov zákazníkov je v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len ZnOOÚ). 

ZÁSADY, BEZPEČNOSŤ A POUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, OCHRANA SÚKROMIA

Uvedené obchodné podmienky platia od 1. 1. 2017


Tento e-shop využíva cookies a bez ich použitia nie je schopný fungovať. Nesúhlasím s požívaním cookies na tomto e-shope (zobrazí sa prázdna stránka).

Súhlasím
Upraviť nastavenie
Nesúhlasím