Ako podporiť pozornosť detí?

16. 12. 2022, 07:29

Definícia ADHD a ADD

Vo vzdelávacom prostredí pribúda čoraz viac detí s ADHD alebo ADD. Ide o poruchu pozornosti, pri ADHD je to porucha pozornosti s hyperaktivitou a pri ADD hovoríme len o poruche pozornosti. Aktuálne máme 4 % takýchto detí. Najčastejším prejavom je hyperaktivita, pri ADD hypoaktivita. Pri diagnostikovaní ADHD nemôžeme predbiehať a môžeme ju diagnostikovať od 5/6 rokov.

Základné pravidlo

Hlavnou zložkou celého procesu je, aby deti s týmito poruchami mali nastavený pevný režim a poriadok, ktorý bude nemenný. Je veľmi potrebné, aby mali vymedzený čas aj na prípravu do školy (PaedDr. Martínek odporúča čas medzi 16.30 až 17.30).  

Školské prostredie

V školskom prostredí je dôležité, aby takéto dieťa sedelo v prvej lavici a udržiavalo očný kontakt s učiteľom. Je potrebné dopredu hovoriť o tom, čo budú robiť. Pri písomných prácach by sa tejto skupine detí mal dávať dlhší čas. Pri zadávaní domácich úloh je vhodné skontrolovať, či si všetky deti úlohy skutočne zapísali. Musíme byť dôslední, pretože ak takýto typ dieťaťa niečo naučíme, už ho to nikdy neodnaučíme.

Ak dieťa príde so zlými známkami, aj keď sa učilo a venovalo sa príprave dostatočne dlhú dobu, nemôžeme byť agresívni. Je potrebné hovoriť pokojným tónom, odreagovať ho, povzbudiť, prípadne si rodičia môžu prejsť s dieťaťom veci, ktoré nevedelo.

Koncentrácia

Deti majú v škole na posledných hodinách problémy s koncentráciou a preťažením, vtedy sa odporúča zakomponovať do vyučovania aj nejaké relaxačné chvíľky. Je vhodné v triede mať aj koberec, na ktorý si dieťa môže ísť oddýchnuť. Samozrejme, aj tieto „relaxačné chvíľky“ musia mať svoje pravidlá.

Trénovanie

Veľmi často býva narušená aj sluchová analýza a syntéza, ktorú je možné trénovať. Najlepším spôsobom je to, ak dieťaťu hovoríme rôzne slová a ono analyzuje, aké písmenká dané slovo obsahuje. Musí byť do tohto procesu zapojený aj pohyb, preto je veľmi vhodné, ak toto cvičenie vykonávame pri činnosti, napr. pri utieraní radu.

Záujmové krúžky

Deti s ADHD a ADD nie  je vhodné preťažovať. Stačí im jeden hlavný krúžok a ešte nejaký športový. Pri týchto typoch detí sa neodporúča kolektívny šport. Ideálne sú tenis alebo pingpong, pri ktorých sa trénujú rôzne aspekty. Voľbou môže byť aj divadelný krúžok, pretože tu sa môžu prejaviť so všetkým, čo je pre ne prirodzené.

 Barbora Gazdíková

Zdroj: Ako podporiť pozornosť detí? (webinár so špeciálnym pedagógom PaedDr. Zdenkom Martínkom pre pedagogické vydavateľstvo INFRA Slovakia)

Komentáre

Diskusia je prázdna.

Tento e-shop využíva cookies a bez ich použitia nie je schopný fungovať. Nesúhlasím s požívaním cookies na tomto e-shope (zobrazí sa prázdna stránka).

Súhlasím
Upraviť nastavenie