O nás

Pedagogické vydavateľstvo INFRA Slovakia, s. r. o., vzniklo v roku 2009. Špecializujeme sa na vydávanie originálnych autorských publikácií, pracovných zošitov, didaktických a logopedických pomôcok. Organizujeme odborné semináre, prednášky, webináre a raz ročne konferenciu: HLAVA, RAMENÁ, KOLENÁ, PALCE alebo CELOSTNÝ ROZVOJ DIEŤAŤA (nielen) V MATERSKEJ ŠKOLE.

Logopedické karty, pracovné zošity a pomôcky pre deti pripravujeme v spolupráci so Slovenskou asociáciou logopédov (SAL). Sú zamerné na oromototoriku (Rozcvičme si jazýček), trénovanie konkrétnych hlások (Básničková logopédiaSykavky zábavneRapotajú Radka s Robkom), rozvoj slovnej zásoby a tvorbu viet (Spoznávame slovesá...Spoznávame prídavné mená...Od slov k vetám), rozvíjanie slabičného a fonematického uvedomovania (Robot Edko 1, Robot Edko 2). K našim najnovším materiálom patrí edícia SI HLAVIČKA! - edukačné pomôcky s autokorekciou na rozvoj slabičného a fonematického uvedomovania: Slabiky s robotom Edkom  a Rýmy s robotom Edkom. Aby bolo trénovanie artikulačne náročných hlások pre deti zábavou, vydali sme prvú slovenskú spoločenskú doskovú hru: Čarovná logopédia - Nový šikovný jazýček.

Naša knižka pre deti O Rudkovi so šmatlavým jazýčkom  - Príbeh o túžbe komunikovať získala v r. 2021 ocenenie Purpurové srdce.

Pre predškolákov sme vydali pracovné zošity zamerané na rozvíjanie matematického myslenia Svieže hlavičky alebo malí matematici a prípravu na počiatočné písanie a čítanie Svieže hlavičky objavujú abecedu, píšu a kreslia pre mladšie deti pracovné zošity formátu A3 na grafomotoriku: Bodka a Čiarka – hra s ceruzkou, Bodka a Čiarka v rozprávkach. Obľube medzi deťmi sa tešia aj edukarty: Hry so slovami a vetami, Spoznávame zvieratká 1, 2, Spoznávame povolania, Sviatky, zvyky a tradície s Diankou a Tomášom, Píšem prvé slová (montessori koncept)...

V spolupráci s Asociáciou špeciálnych pedagógov škôl a poradní sme vydali sprievodcov učivom počas celej ZŠ - publikácie sa dočkali už aj aktualizovaného vydania: Bystríkova pomôcka SJ, Bystríkova pomôcka MAT. Autorkou obľúbenej didaktickej hry Bystrík je tiež špeciálna pedagogička.

Pre školákov máme edupomôcku na opakovanie vybraných slov hrou Cez remeslá k vybraným slovám a vizuálne spracované učivo slovenského jazyka Bystríkova pomôcka: Myšlienkové mapy - SJ (infraslovakia.sk), autorkou oboch je slovenčinárk a didaktička SJ pôsobiaca na Pdf Trnavskej univerzity v Trnave.

Pedagogickej verejnosti sú známe naše KAFOMETY (Katalógy foriem a metód) a monotematické KAFOMETÍKY (Vesmír, Sviatky a tradície, Ekológia a príroda, Rodina a ľudia...), ako aj KaUčiNG (Katalóg Učiteľa Novej Generácie) pre MŠ DOBRÁ PRAX. Pre materské školy sme vydali niekoľko metodických publikácií, napr. Rozvíjame jazykovú a literárnu gramotnosť detí v MŠ, Svieže hlavičky alebo malí matematici - námetyOblasti edukačných skúseností detí v materských školách, Rozprávková grafomotorika, Grafomotorika s krtkom Vrtkom, Cvičenia pre deti, Malí vedátori, Príroda a jej tajomstvá... V materských školách sú obľúbené spevníky: Pesničková rozcvička jazýčka s CD, V našej škôlke, V našej škôlke 2 (s CD), Detské muzikály, Tajný život prírody...

Na Slovensko sme priniesli japonskú tzv. kamishibai techniku rozprávania príbehov v podobe Rozprávkového kufríka.

Hneď na začiatku pandémie sme v sekcii NA STIAHNUTIE sprístupnili rodičom i pedagágom bezplatne mnoho pracovných listov a cvičení, ako aj odborných minimetodík o poruchách učeniach, ADHD, Aspergerovom syndróme...

Všetky naše publikácie a pomôcky tlačíme a vyrábame výhradne v SR alebo ČR.

Okrem vydavateľskej činnosti ponúkame prostredníctvom nášho e-shopu aj knihy, pracovné zošity, CD, DVD a hry pre deti, pedagógov i rodičov od našich partnerov, pretože chceme, aby ste si na našej stránke našli čo najviac zaujímavých produktov.


KONTAKTY:

Bc. Eva Hodková – konateľka (eva.hodkova@infraslovakia.sk)

PaedDr. Lucia Senajová Dobrodenková – riaditeľka (lucia.senajova@infraslovakia.sk)

Zuzana Honz – distribúcia a sklad (objednavky@infraslovakia.sk; infraslovakia.sro@gmail.com)


Tento e-shop využíva cookies a bez ich použitia nie je schopný fungovať. Nesúhlasím s požívaním cookies na tomto e-shope (zobrazí sa prázdna stránka).

Súhlasím
Upraviť nastavenie
Nesúhlasím