EURÍK s deťmi vo svete peňazí (recenzia)

10. 10. 2023, 09:16

Žijeme vo veku informácií a celkového zrýchľovania života. Toto zrýchľovanie neobchádza ani detskú dušu a prenáša sa aj do výchovného-vzdelávacieho procesu v slovenských materských školách. Kedysi tu bola éra, keď učiteľky v materskej škole nepotrebovali systematicky adresovať tému peňazí – stačila možno strohá zmienka tu či tam a ostatné mohlo počkať na základnú školu. Táto éra sa však rýchlo stáva minulosťou a sama môžem ako ponajprv učiteľka a teraz už ako riaditeľka v materskej škole dosvedčiť, že tematike finančnej gramotnosti sa už nedá v materskej škole vyhnúť. Navyše už aj samotné ministerstvo školstva zdôrazňuje potrebu, aby sa téme finančnej gramotnosti vytváral dostatočný priestor už v materskej škole. A vlastne by to bolo iba na škodu sa tejto dôležitej téme v súčasnosti vyhýbať.

Téma je dôležitá a potrebná – len treba mať postup, ako na to. Jedna možnosť bude, že si pani učiteľky samy vytvoria rôzne pomôcky a zostavia plány, ako vyučovať túto tematiku. To bude tá ťažšia cesta. Druhá možnosť – tá ľahšia – bude, ak siahnu po vynikajúcej novej publikácii EURÍK – S DEŤMI VO SVETE PEŇAZÍ od skúsenej pedagogičky Mgr. Márie Boledovičovej. Autorka vytvorila jedinečnú publikáciu v rozsahu 83 strán a navyše s ňou prichádza v ten pravý čas.

Publikácia je zostavená okolo piatich aktivít, čo je z pohľadu cieľovej skupiny vynikajúci formát. Na deti čaká postupné objavovanie toho, čo sú peniaze, v akej podobne ich stretávame a ako sa v reálnom svete používajú. Všetko si budú precvičovať vo forme rôznych aktivít, ako napr. hra na obchod, kde sa platí a vydáva. Publikácia neobchádza ani kľúčovú otázku a tou je, ako sa peniaze získavajú. Takto sa u detí buduje počiatočné vnímanie významu práce v živote človeka. Toto všetko je premyslene rozpracované do viacerých úrovní náročnosti a prepojené s vzdelávacou oblasťou Matematika a práca s informáciami, a tak použitie publikácie predstavuje prostriedok na rozvíjanie matematických kompetencií. Metodickú pomoc, ktorú učiteľky získajú cez túto publikáciu, je obrovská. Veď už len samotné makety mincí a bankoviek, ktoré po vystrihnutí a vyfarbení budú predstavovať učebné pomôcky, sú viac ako hodné ceny tejto publikácie. Autorke sa podarilo zaplniť medzeru na trhu a naplniť cieľ publikácie, ktorým je vybaviť deti súborom základných poznatkov o financiách a zároveň u nich rozvinúť základné zručnosti, ktoré sú potrebné pri narábaní s peniazmi. Bude to pre každú materskú školu tá najlepšia investícia, ak medzi svoje  výchovno-vzdelávacie materiály zaradí aj toto nové dielo.

Mgr. Vanda Šichulová, riaditeľka MŠ

Komentáre

Diskusia je prázdna.

Tento e-shop využíva cookies a bez ich použitia nie je schopný fungovať. Nesúhlasím s požívaním cookies na tomto e-shope (zobrazí sa prázdna stránka).

Súhlasím
Upraviť nastavenie
Nesúhlasím