O pracovnom zošite Robot Edko 3

19. 10. 2023, 12:20

PRACOVNÝ ZOŠIT ROBOT EDKO 3 je pokračovaním zošitov Robot Edko 1 a 2, ktoré vynikajúco dopĺňa a samozrejme zas sa o čosi viac zvyšuje náročnosť na FONEMATICKÉ UVEDOMOVANIE.

Táto séria vynikajúco vystihuje, ako je dôležité ísť od najjednoduchšieho k zložitejšiemu. Benefitom zošita sú odborné informácie o FONEMATICKOM UVEDOMOVANÍ podané zrozumiteľne aj pre laikov a návod k práci so zošitom.

Robot Edko 3 má aj 3 ČASTI:

1. Pracovné listy na určenie prvej hlásky (15 listov).
2. Pracovné listy na určenie poslednej hlásky (15).
3. Opakovanie 1. a 2. (5).

ŠTRUKTÚRA pracovného listu je: napr. Obrázok – PES, pri ňom je veľké tlačené písmeno P a vedľa nejaká zaujímavosť k obrázku vo forme „Vedel/-a si, že...“

1. Potom nasleduje riadok obrázkov, kde sa krúžkuje, čo sa začína na hlásku P.
2. Pod ním je ďalší riadok obrázkov, kde sa prečiarkuje, čo sa NEzačína na P. Dieťa si v týchto dvoch radoch potrebuje UDRŽAŤ v PAMÄTI aj spôsob realizácie úlohy (krúžkovanie, prečiarkovanie).
Taktiež porozumenie ZÁPORU, že prečiarkuje to, čo sa na P NEzačína.
3. Obrázok spájať/priradiť s obrázkami, ktoré sa začínajú na P.

Zošit ROZVÍJA tiež POZORNOSŤ a POROZUMENIE. V štruktúre úloh sa striedajú pojmy: podčiarkni, priraď, označ, zrátaj, nájdi, vyfarbi. Dieťa si súbežne rozvíja GRAFOMOTORIKU. Avšak pri slove „zrátaj/napíš číslo“ sú to aj predMATEMATICKÉ SCHOPNOSTI.

Celkovo v rámci celého zošita je ROZVÍJANIE SLOVNEJ ZÁSOBY. Dieťa potrebuje vedieť pomenovať obrázok, aby mohlo plniť jednotlivé úlohy a izolovať určené hlásky (oceňujem výber slov).

V druhej polovici zošita je štruktúra pracovného listu v zmysle: slovo, ktoré sa KONČÍ..., slovo, ktoré sa NEkončí; slová, ktoré sa KONČIA rovnakou hláskou ako... Taktiež pri veľkom tlačenom písmene sú dva obrázky. Jeden vľavo, ktorý sa začína na to písmeno, a druhý vpravo, ktorý sa končí na to písmeno. Už tu trošku začína opakovanie prvej polovice, t. j. určovanie prvej hlásky.

Autorkami sú M. Zubáková a L. Senajová Dobrodenková. Za ilustráciami opäť stojí E. Rabčanová.

Mgr. Viera Smatanová
www.instagram.com/logopedka_jednoducho
www.logopedkajednoducho.sk

Komentáre

Diskusia je prázdna.

Tento e-shop využíva cookies a bez ich použitia nie je schopný fungovať. Nesúhlasím s požívaním cookies na tomto e-shope (zobrazí sa prázdna stránka).

Súhlasím
Upraviť nastavenie
Nesúhlasím