DYSháčik - panáčik 1 (recenzia)

03. 05. 2023, 08:20

Ak máte doma začínajúceho samočitateľa alebo vás nácvik čítania čoskoro čaká, čítajte ďalej. Táto pomôcka je totiž určená práve im.

Autorka PaedDr. Alexandra Bleščáková je špeciálna pedagogička a do tohto materiálu vložila svoje vedomosti a skúsenosti z práce so žiakmi so ŠVVP. Je to materiál, ktorý má k čítaniu povzbudiť aj deti, ktoré s ním majú troška ťažkosti a potrebujú viac podpory. Pomôcka je však skvelým doplnkom pri nácviku čítania aj u detí, ktoré ťažkosti nemajú. Hravou formou si môžu upevniť svoje doterajšie čitateľské vedomosti.

V začiatkoch čítania si deti osvojujú najmä poznanie písmen a fonematické uvedomovanie. Hlásky postupne spájajú do slabík a neskôr aj do slov. A viete, ktoré slová sa čítajú ľahko? Tie, ktoré majú otvorenú slabiku. Teda tie, ktoré sa končia na samohlásku (napr. opica, píše). Práve na tie je “jednotka” zameraná.

Veľkým plusom DYSháčika je, že niektoré kartičky majú aj vizuálne zvýraznenie slabík, čo čitateľnosť ešte viac uľahčuje. A keď sme pri vizualizácii, uhádnete, čo podporuje porozumenie čítanému? Áno, obrázok, ktorý s textom súvisí. Aj tie na kartičkách nájdeme.

Tento materiál spája oba procesy potrebné na čítanie – techniku čítania i porozumenie čítanému.

Celý súbor má 64 kariet, pričom obsahuje 5 rôznych úloh. Úlohy sú interaktívne, preto je v balíčku aj stierateľná fixa. Takže jednu kartičku môžeme využiť opakovane.

Je skvelé, že existujú aj pomôcky, ktoré sa nezameriavajú hneď na porozumenie dlhším textom, ale začínajú jednoduchými vetami. Lebo ak nejde deťom nižšia úroveň, nie je možné, aby zvládli niečo náročnejšie.

Veľmi sa mi páči veta v priloženej brožúrke: "Náročnosť zvolených viet a textov sme vyberali so zreteľom na deti so ŠVVP, aby edukačná pomôcka umožňovala uplatňovať individuálny prístup. Tak môžeme podporiť sebavedomie detí, ochotu spolupracovať, zážitok z úspechu, ktorý vedie k úsiliu čítať nielen v škole a pre školu, ale aj pre zábavu a potešenie."

Mgr. Marika Kováčová, logopedička a autorka blogu www.jazykovko.sk

Štítky
recenzia

Komentáre

Diskusia je prázdna.

Tento e-shop využíva cookies a bez ich použitia nie je schopný fungovať. Nesúhlasím s požívaním cookies na tomto e-shope (zobrazí sa prázdna stránka).

Súhlasím
Upraviť nastavenie
Nesúhlasím