Ako rozvíjať matematické myslenie a zručnosti podľa princípov M. Montessori

17. 02. 2023, 08:00

Vývin matematických zručností, pragmatického a logického myslenia

Prípravná fáza rozvoja matematického myslenia trvá od bábätka až do dvoch rokov a je sprevádzaná manipuláciou s predmetmi v určitom množstve. V tomto období už dieťa rozlišuje pojmy „veľa/málo“. Logické myslenie sa u detí vyvíja aj formou klasifikácie, keď vedia rozlíšiť hračky na základe nejakého spoločného znaku (napr. len figúrky koníkov a len figúrky kravičiek). Druhou fázou vývinu je tzv. „seriácia“, t. j. rozlišovanie rozdielnosti. Ak zvládajú tieto činnosti, tak prichádza ďalšia fáza, v ktorej sa učia párovať.

Matematické zručnosti

Samotné matematické zručnosti rozdeľujeme na dve kategórie – porozumenie kvantite a porozumenie symbolom. Pri porozumení kvantite chápeme ľudskú inteligenciu a pamäťovú kapacitu. Pod pojmom porozumenie symbolom rozumieme rýchlosť spracovania informácií. Matematické zručnosti sa u detí vyvíjajú rôznym tempom. Prvotne by mali zvládnuť vnímať a porovnávať kvantitu bez pomenovania (teda na prvý pohľad vidia, kde je niečoho viac a kde menej). Neskôr tejto kvantite a množstvu dokážu porozumieť a následne priradiť symbol k určitému množstvu. Vývin abstrakcie u detí pretrváva až do dvanástich rokov.

Zložky matematických zručností

Prvotné sú percepčné faktory, pod ktorými rozumieme zrakové rozlišovanie, klasifikáciu geometrických tvarov podľa podobnosti alebo rozdielnosti, sluchovú percepciu rytmu a reprodukciu rytmu. Nasledujú verbálne faktory, teda verbálna zložka. Pri tomto stupni by si dieťa malo vedieť verbalizovať rad čísel vzostupne, ale aj zostupne a tiež od ľubovoľného čísla. Na to nadväzujú aj lexikálne faktory, pri ktorých by dieťa malo vedieť aj čítať jednotlivé číslice, čítať numerické postupnosti aj samotné príklady. Nasledujú priestorové, grafické a pamäťové faktory. Dôležité sú aj faktory matematického úsudku, pri ktorých sa učia aplikovať rôzne matematické operácie.

Precvičovanie matematiky v bežnom živote

Presýpanie materiálov je v montessori prostredí najčastejšie – ak dieťa presýpa nejakú surovinu do druhej nádobky, usiluje sa o to, aby v oboch nádobkách bolo rovnaké množstvo. Ak presýpa do viacerých nádobiek, ide o delenie. Precvičovanie matematiky môžeme praktizovať aj pri stolovaní, keď sa pýtame: „Koľko detí bude obedovať? Koľko lyžíc budeme mať? Koľko tanierov budeme umývať?“

Geometria v praktickom živote

V kuchyni môžu deti zatvárať zaváraninové poháre, na ktorých je uzáver vo forme kruhu. Taktiež môžeme deti vyzvať, aby si pripravili svoj koberec, ktorý má tvar obdĺžnika. Deti môžu určovať geometrické tvary aj pri skladaní utierok či papierových obrúskov, ktoré dokážeme rôzne prekladať.

Montessori matematický materiál

Najskôr je dôležité, aby sme podporovali dieťa v pochopení množstva a symbolu. Využívať môžeme numerické tyče, ktorými dieťa vyobrazuje rôzne počty. Pieskové číslice využívame na „odpisovanie“, napr. do múky. Posledný krokom je potom spájanie kvantity a symbolov – numerických tyčí a pieskových číslic. Dieťa tak dokáže po spočítaní tyčí priradiť konkrétnu číslicu, a to podľa toho, koľko tyčí spočítalo.

Barbora Gazdíková

Zdroj: Ako rozvíjať matematické zručnosti podľa princípov M. Montessori? (webinár so psychoterapeutkou a montessori terapeutkou Mgr. Máriou Kozelkovou, PhD., pre pedagogické vydavateľstvo INFRA Slovakia).


K TÉME ODPORÚČAME:
Balíček: Od zápisu do lavice (3 pracovné zošity) | O Rudkovi so šmatlavým jazýčkom - Príbeh o túžbe komunikovať | Balíček: Robot Edko 2 (zošit a edupomôcka) | Svieže hlavičky objavujú abecedu, píšu a kreslia | Píšem prvé slová | Balíček: Kocúr TIM a Kocúr TIM II – Rozvoj a overenie školskej zrelosti | Učím sa lietať - kompletná príprava do ZŠ

Komentáre

Diskusia je prázdna.

Tento e-shop využíva cookies a bez ich použitia nie je schopný fungovať. Nesúhlasím s požívaním cookies na tomto e-shope (zobrazí sa prázdna stránka).

Súhlasím
Upraviť nastavenie